Waarom een octrooi aanvragen?

De kost gaat voor de baat uit. Dit Oudnederlandse gezegde geldt nog altijd, en zeker voor het aanvragen van een octrooi. Wie een technische uitvinding heeft gedaan en daarvoor octrooi heeft gekregen, heeft het recht in handen om te bepalen of een ander iets met de uitvinding mag doen, of niet. Dit geeft de octrooihouder een positie om geld met de uitvinding te verdienen. Als de uitvinding een succes wordt en het octrooi deze in afdoende mate beschermt, dan vormen de octrooikosten een investering die ruimschoots kan worden terugverdiend.

Terug