Ir Wendy Dekker-Garms

foto_wdIr Wendy Dekker-Garms staat haar cliënten graag terzijde met advies om tot een zinvolle strategie te kunnen komen voor wat betreft hun octrooien, merken en modellen. Op basis van uitgebreide werkervaring in diverse octrooikantoren, zowel in klein als groot verband, heeft zij alle kennis en kunde hiertoe in huis.

Wendy’s expertise is gelegen op het gebied van werktuigbouwkunde en bouwkunde. Zij heeft werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven gestudeerd, met voertuigtechnologie als specialisatie. Tijdens haar studie heeft zij zich er tevens voor ingezet om bij de faculteit bedrijfskunde een certificaat te halen.

Wendy begon haar carrière als octrooigemachtigde in 1999. In 2002 volgden de inschrijvingen als Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Wendy is als tutor aan de Nederlandse beroepsopleiding voor octrooigemachtigden verbonden. In deze hoedanigheid traint zij aankomende octrooigemachtigden in het opstellen en aanpassen van octrooiaanvragen en in het weerleggen van bezwaren van officiële instanties. Op basis hiervan is zij in de positie om haar passie voor intellectuele eigendom en haar hoge werkstandaard aan toekomstige vakgenoten door te geven.

Terug